LIVNICA d.d. Visoko

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JKP Rad d.o.o. Sarajevo Lot 5: Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubiša Otvoreni LIVNICA d.d. Visoko Visoko 20.4.2012. 76.580,00 Službeni glasnik BiH 36/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica Nabavka i isporuka poklopaca za kablovska okna Otvoreni LIVNICA d.d. Visoko Visoko 13.8.2012. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik Nabavka metalnih poklopaca sa ramom za RD Travnik Otvoreni LIVNICA d.d. Visoko Visoko 8.10.2012. 71.153,00 Službeni glasnik BiH 81/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Goražde Nabavka metalnih (gusanih) poklopaca sa ramom za kablovska okna Otvoreni LIVNICA d.d. Visoko Visoko 5.8.2013. 68.032,50 Službeni glasnik BiH 63/13