TAsV Croatia Slavonski Brod

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge nadzora sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 za potrebe ED podružnica JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Sarajevo Pregovarački TAsV Croatia Slavonski Brod Hrvatska 18.4.2012. 35.992,16 Službeni glasnik BiH 36/12