Zidar Živanović d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka radova na nadogradnji u vatrogasnom spremištu Otvoreni Zidar Živanović d.o.o. Ugljevik 20.3.2012. 96.300,08 Službeni glasnik BiH 36/12
Grad Bijeljina Utvrđivanje viška, manjka i ugovaranje nepredviđenih radova na prekopavanju i uređenju kanala u naselju Koviljuše Pregovarački Zidar Živanović d.o.o. Ugljevik 30.10.2012. 10.676,00 Službeni glasnik BiH 94/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik T 45/13 Izgradnja hidrotehničkog objekta - propusta na prelivnom kanalu RJ Rudnik Otvoreni Zidar Živanović d.o.o. Ugljevik 14.6.2013. 63.454,90 Službeni glasnik BiH 51/13
Opština Ugljevik Lot 1: Zimsko održavanje mreže lokalnih i nekategorisanih puteva Otvoreni Zidar Živanović d.o.o. Ugljevik 26.11.2013. 82.660,44 Službeni glasnik BiH 95/13
Opština Ugljevik Lot 1 - Radovi na krpaži asfaltnog kolovoza dijela putne mreže i ulica na području opštine Ugljevik Otvoreni Zidar Živanović d.o.o. Ugljevik 2.9.2015. 95.284,00 SG 72/15