Saradis d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Centralna izborna komisija BiH Usluge opravke i servisiranja službenih motornih vozila Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 20.4.2012. 14.102,57 Službeni glasnik BiH 36/12
Centralna izborna komisija BiH Usluge servisiranja i popravke službenih motornih vozila Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 6.900,00 Službeni glasnik BiH 16/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 1: Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 2: Usluge održavanja i popravke motornih vozila za potrebe Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Usluge održavanja i popravke motornog vozila za potrebe Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 1.4.2013. 14,05 Službeni glasnik BiH 32/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Usluge autoservisa i opravke motornih vozila sa ugradnjom potrošnog materijala i rezervnih djelova Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 26.6.2013. 42.225,99 Službeni glasnik BiH 55/13
Ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata FBiH Usluge autoservisa i opravke škoda vozila sa ugradnjom potrošnog materijala i rezervnih djelova Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 28.10.2013. 10.991,81 Službeni glasnik BiH 93/13
Centralna izborna komisija BiH Usluge servisiranja i popravke službenih motornih vozila Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 10.4.2014. 7300,00 Službeni glasnik BiH 30/14
Ministarstvo sigurnosti BiH Servisiranje i popravka službenih vozila Otvoreni Saradis d.o.o. Sarajevo 11.4.2014. 19.786,01 Službeni glasnik BiH 34/14