ITC d.o.o., Energo-Mechanik SP. z.o.o. Strzelce Opolskue

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Nabavka jamske dizel lokomotive za kolosijek 600 mm za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisna društva RMU Zenica d.o.o. Zenica Otvoreni ITC d.o.o., Energo-Mechanik SP. z.o.o. Strzelce Opolskue Zenica, Poljska 27.4.2012. 305.000,00 Službeni glasnik BiH 38/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja d.o.o Zenica Jamske dizel lokomotive za kolosijek 500 mm za vuču kopozicije sa praznim i punim vagonetima zapremine 1,1 m3 u okviru jamskog pogona Stara jama ZD RMU Zenica d.o.o.-Zenica Otvoreni ITC d.o.o., Energo-Mechanik SP. z.o.o. Strzelce Opolskue Zenica, Poljska 17.7.2013. 592.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13