ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Izrada projekta i projektnog rješenja rasporeda i broja antena na tornju Centra kontrole zračnog prometa Mostar/FED CAD Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 5.1.2011. 312.585,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Dijelovi za mjerne instrumente za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar/FED CAD Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 14.2.2011. 34.933,89 Službeni glasnik BiH 13/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Usluge nadogradnje (upgrade) uređaja Radio Goniometar za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Tuzla Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 18.10.2011. 799.266,00 Službeni glasnik BiH 84/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nadogradnja uređaja Radio Goniometra za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 1.12.2011. 801.655,60 Službeni glasnik BiH 98/11
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge tvorničke obuke i nabavka dva seta rezervnih dijelova za Digital Direction Finder za potrebe CKZP Mostar i Tuzla Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 23.2.2012. 181.559,70 Službeni glasnik BiH 17/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Umjeravanje mjernih instrumenata firme Rohde&Schwarz Austria za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Mostar Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 27.2.2012. 8.116,69 Službeni glasnik BiH 17/12
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge isporuke i instaliranja filzera i multicouplera za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 18.4.2012. 214.476,32 Službeni glasnik BiH 36/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Nabavka rezervnih dijelova za turbinu Otvoreni ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 20.4.2012. 120.242,47 Službeni glasnik BiH 38/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Održavanje mreže radio-monitoring stanica u BiH od ekskluzivnog dobavljača i servisera opreme Rohde & Schwarz Austrija Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 25.6.2012. 85.000,00 Službeni glasnik BiH 50/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Kupovina mobilne monitoring stanice u okviru projekta izgradnje mreže monitoring stanica u BiH Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 30.7.2012. 1.459.111,77 Službeni glasnik BiH 62/12
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Nabavka tri monitoring stanice Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 4.4.2013. 1.340.007,04 Službeni glasnik BiH 28/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge izrade kompleta sigurnosne dokumentacije ua uređaj DDF04 (Radio Goniometar) za potrebe CKZP Tuzla i Mostar/FED CAD Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 1.4.2013. 303.153,65 Službeni glasnik BiH 28/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge održavanja VHF opreme za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo, Mostar i Tuzla Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 1.4.2013. 211.229,64 Službeni glasnik BiH 28/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluge nadogradnje postojećeg analognog VHF DDF (Radio Goniometra) PB 100 koji je instaliran na Centru kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 2.8.2013. 839.187,97 Službeni glasnik BiH 63/13
Regulatorna agencija za komunikacije BiH Održavanje i servisiranje monitoring opreme Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 5.9.2013. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Upgrade mjerne opreme u mjernom vozilu Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 30.8.2013. 88.647,01 Službeni glasnik BiH 73/13
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Izmještanje Tx i Rx centra sa postojećih na lokaciju ZRNS DVOR/DME KEB za potrebe Centra kontrole zračnog prometa Sarajevo Pregovarački ROHDE & SCHWARZ Osterreich GmbH Austrija 2.10.2013. 894.420,62 Službeni glasnik BiH 77/13