Projekt a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Grad Banja Luka Izrada Prostornog plana grada Banjaluka Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 10.5.2012. 680.007,27 Službeni glasnik BiH 40/12
Opština Kozarska Dubica Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu - Izgradnja vodovodnog sistema Komlenac - faza 1 Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 2.4.2013. 50.769,18 Službeni glasnik BiH 26/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga izrade projektne dokumentacije izvođačkog projekta Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 29.8.2013. 114.200,00 Službeni glasnik BiH 69/13
Opština Novo Sarajevo Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske plohe na lokaciji Humska-Zahira Panjete Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 25.10.2013. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 89/13
Brčko Distrikt BiH Lot 39: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju autobuskog stajališta sa nadstrešnicom u Brci, MZ Brka Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 1900,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 40: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju autobuskih stajališta sa nadstrešnicom, MZ Maoča Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 2400,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 41: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju autobuskog stajališta sa nadstrešnicom, MZ Gluhakovac ulica Dejtonska (naspram Antunovića pumpe) Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 1900,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 42: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju autobuskog stajališta sa nadstrešnicom, MZ Kolobara ulica Rejsa Džemaludina Čauševića Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 2400,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 43: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju autobuskog stajališta sa nadstrešnicom, MZ Plazulje pored firme ISOTEC Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 1900,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 54: Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje pješačke staze od ulaza u Gornji Zovik prema centru sela, MZ Gornji Zovik Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 5.600,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 58: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju trotoara u ulici Ljubomira Krsmanovića, od početka do Osnovne škole MZ Donji Brezik Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 59: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju trotoara Majevička kuća - Blizna u MZ Donji Brezik Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 3.800,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Brčko Distrikt BiH Lot 61: Izrada idejnog i glavnog projekta za izgradnju trotoara u MZ Gredice 2 od puta M 14.1 ka centru MZ Gredice 2 Otvoreni Projekt a.d. Banja Luka 27.10.2014. 8.400,00 Službeni glasnik BiH 85/14