Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluga kalibraže radionavigacijskih sredstava FED CAD iz zraka za 2012. godinu Otvoreni Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Srbija 9.5.2012. 4.642,63 Službeni glasnik BiH 40/12
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu Kalibraža zemaljskih radionavigacionih uređaja i odgovarajućih prilaznih procedura Otvoreni Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Srbija 16.10.2012. 5.035,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu Dopunsko osposobljavanje, stručno obrazovanje i usavršavanje Otvoreni Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Srbija 16.1.2013. 27.124,53 Službeni glasnik BiH 8/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava usluga osposobljavanja na radnom mjestu kontrolora vazdušnog saobraćaja radi sticanja dozvole kontrolora vazdušnog saobraćaja sa ACS / RDR ovlaštenjem / odobrenjem Pregovarački Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore d.o.o. Srbija 6.2.2014. 487.022,44 Službeni glasnik BiH 14/14