CT Computers BA d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka USB modema Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 24.4.2012. 337.320,00 Službeni glasnik BiH 40/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: Laptop Tip 1 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 5.10.2012. 2.177.600,00 Službeni glasnik BiH 90/12
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1: USB modem tip 1 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 98.460,00 Službeni glasnik BiH 75/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 2: USB modem tip 2 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.7.2013. 220.900,00 Službeni glasnik BiH 75/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 3: Mobilni WLAN ruter Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.9.2013. 136.770,00 Službeni glasnik BiH 75/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka laptopa Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.9.2013. 559.200,00 Službeni glasnik BiH 81/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka mobilnih uređaja proizvođača Sony Pregovarački CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.5.2014. 3.500.000,00 Službeni glasnik BiH 41/14
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Javna nabavka printera za štampu na beskonačnim predštampanim obrascima Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 3.9.2014. 469.265,00 Službeni glasnik BiH 75/14
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka tablet računara Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 25.12.2014. 200.900,00 SG 01/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1- Laptop tip 1 Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.12.2014. 227.600,00 SG 06/15
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 1- Nabavka tablet računara Otvoreni CT Computers BA d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.4.2015. 607.500,00 SG 37/15