NEGRO CROWN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo Lot 2: Nabavka prerađevina od mesa i ribe, sukcesivna isporuka za potrebe Direkcije za robne rezerve Otvoreni NEGRO CROWN d.o.o. Sarajevo 11.5.2012. 517.675,00 Službeni glasnik BiH 40/12
RMU Banovići d.d. Banovići Kokošija pašteta - Argeta Otvoreni NEGRO CROWN d.o.o. Sarajevo 17.10.2012. 210.000,00 Službeni glasnik BiH 90/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. - Đurđevik Lot 1: Nabavka damperskih guma dimenzija 27.00 R 49 Otvoreni NEGRO CROWN d.o.o. Sarajevo 23.10.2014. 319.992,00 Službeni glasnik BiH 85/14