MINERVA MEDICA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18: Šprice jednokratne sterilne luer lock Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.3.2012. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 34: Drenažni setovi Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.3.2012. 100.500,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 36: Višenamjenski adapter za povezivanje drenažnih katetera sa drenažnim kesama Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.3.2012. 2.400,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Konektori za drenažne kese, plastični Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.3.2012. 2.450,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Višenamjenski drenažni kateteri sa sistemom za zaključavanjelocking loop Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.3.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Oksigenator pedijatrijski - komplet Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.8.2012. 43.470,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Kanile aortne sa konekcijom i kljunom pod uglom od 45 Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 16.8.2012. 27.040,00 Službeni glasnik BiH 70/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 20: Set za krvnu kardioplegiju za odrasle pacijente Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 29.11.2012. 131.450,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Oksigenator za odrasle sa rezervoarom Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 29.11.2012. 594.500,00 Službeni glasnik BiH 100/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Biološki aortni zalistak Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.4.2013. 45.500,00 Službeni glasnik BiH 28/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 50- Level senzor Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 51- Transdjuser pritiska Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 14.400,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 52- Linija za oxygenator Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 9.980,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 55- Kanile i konektori Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 23.280,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 60- Aortne kanile - pedijatrik I Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 15.920,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61- Adultne venske kanile Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 75.560,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 67- Vent kateter Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 15.1.2014. 10.140,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Igle za PH biopsiju I Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.8.2014. 25.200,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Tkivni klip marker Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.8.2014. 4.580,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 35: Drenažni setovi Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.8.2014. 101.500,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 37: Konektori za drenažne kese plastični Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.8.2014. 6.300,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Višenamjenski drenažni kateteri sa sistemom za zaključavanje locking loop Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.8.2014. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18- Igle za citološku punkciju Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.12.2014. 1.580,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 21- Klipovi za tzv OTSC sistem hemostaze i zatvaranje fistula Otvoreni MINERVA MEDICA Sarajevo 1.12.2014. 11.260,00 SG 01/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sistema/uređaja za tretman kamenca u bubregu, ureteru, mokračnoj bešici i tretman induratio penis plastica LITHOTRIPTER Otvoreni MINERVA MEDICA Ilidža 3.7.2015. 959.345,00 SG 55/15