MEDICAL INTERTRADE

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 6: Sevelamer hidrohlorid tabl. 800mg Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 39.900,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Lipiodol amp. (Esteri jodiranih masnih kiselina) 4,8g/10ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Barij sulfat bez suspendirajućih agenasa susp. 100g/100ml 2L Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 22.680,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 28: Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 10ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 11.356,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 15ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 16.432,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 20ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 5.4.2012. 21.590,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Kohlearni implantat za potrebe O.J. Klinika za bolesti uha, nosa i grla Pregovarački MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 27.2.2013. 44.006,17 Službeni glasnik BiH 24/13
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka lijeka Imiglucerase Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 9.7.2014. 146.044,08 Službeni glasnik BiH 62/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 194: Diazepam rektalne klizme 5 mg Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 1.266,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 195: Diazepam rektalne klizme 10 mg Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 1.473,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 243: Lipiodol inj. (Esteri jodiranih masnih kiselina) 4,8 g/10 ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 4.620,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 244: Barij sulfat bez suspendirajućih agenasa susp. 100 g/100 ml 2L Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 13.608,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 245: Gadoterična kiselina inj. 0,5 mmol/ml 20 ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 32.385,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 246: Gadoterična kiselina inj. 0,5 mmol/ml 15 ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 8.216,00 Službeni glasnik BiH 73/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 247: Gadoterična kiselina inj. 0,5 mmol/ml 10 ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 6.8.2014. 5.678,00 Službeni glasnik BiH 73/14
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 92 - Diazepam klizme, supp. Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Ilidža 15.12.2014. 1.442,30 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 94 - Piridostigminij 60 mg.tbl. Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Ilidža 15.12.2014. 679,48 SG 28/15
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 117 - Methylen blau 50 mg/5ml amp. Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Ilidža 15.12.2014. 27.914,52 SG 28/15
Fond zdravstvenog osiguranja RS Nabavka lijeka Imiglucerase 400 U Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 24.6.2015. 146.044,07 SG 55/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 97 - Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 20ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 28.6.2015. 53.980,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 98 - Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 15ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 28.6.2015. 8.217,00 SG 61/15
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 99 - Gadoterična kiselina inj. 0,5mmol/ml 10ml Otvoreni MEDICAL INTERTRADE Sarajevo 28.6.2015. 19.105,20 SG 61/15