IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka roba i usluga za revitalizaciju nadzorno upravljačkog sistema bloka u toku kapitalnog remonta TE Gacko u 2012.godini Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 6.6.2012. 190.631,00 Službeni glasnik BiH 47/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 3: Nabavka rezervnih dijelova za opremu proizvođača Emerson Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 3.5.2012. 98.330,30 Službeni glasnik BiH 52/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Ventili ubrizgavanja Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 14.8.2012. 120.018,00 Službeni glasnik BiH 68/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka mjernih pretvarača Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 20.2.2013. 38.816,61 Službeni glasnik BiH 24/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 1: Rezervni dijelovi proizvođača EMERSON i usluge na sistemu upravljanja i mjernoj opremi Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 29.8.2013. 479.366,70 Službeni glasnik BiH 73/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka rezervnih dijelova za sisteme Emerson za potrebe remonta TE u 2014. godini Otvoreni IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 23.7.2014. 93.516,37 Službeni glasnik BiH 62/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Rezervni dijelovi proizvođača EMERSON Pregovarački IVDAM PROCESS CONTROL d.o.o. Srbija 13.5.2015. 87.662,87 SG 41/15