URBIS CENTAR d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Centar Sarajevo Lot 3: Revizija investiciono tehničke dokumentacije Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 16.5.2012. 15.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Rogatica Izrada Plana u analognoj i digitalnoj formi Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 26.7.2012. 68.376,00 Službeni glasnik BiH 79/12
Grad Trebinje Podsistem vodosnabdjevanja -Lijeva obala Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 16.9.2013. 34.000,00 Službeni glasnik BiH 77/13
Opština Laktaši Lot 1: Izrada tehničke dokumentacije i izrada projekta hidrogeoloških istraživanja Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 21.8.2014. 13.950,00 Službeni glasnik BiH 71/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije (Glavni projekat) za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju poslovnih objekata u sjedištu Operativnog područja Banja Luka Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 20.7.2015. 40.000,00 SG 61/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 2- Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na R-407a, stacionaža 2+100 km Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 14.000,00 SG 91/15
JU Direkcija regionalnih cesta USK Lot 3- Izrada glavnih projekata sanacije dva klizišta na R-410a, stacionaža 4+900 i 5+500 km Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 27.10.2015. 18.000,00 SG 91/15
Opština Laktaši Lot 2- Revizija projekta Sekundarna mreža vodovodnog sistema Kriškovci krakovi prema naselju Drugovići Otvoreni URBIS CENTAR d.o.o. Banja Luka 24.10.2015. 1.526,30 SG 91/15