RODAN d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge auto dizalice za potrebe ŠG Konjuh Kladanj Pregovarački RODAN d.o.o. Kladanj 30.5.2012. 5.940,00 Službeni glasnik BiH 47/12
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Usluge prevoza i proreza trupaca za potrebe ŠGKonjuh Kladanj Pregovarački RODAN d.o.o. Kladanj 30.5.2012. 11.401,68 Službeni glasnik BiH 47/12
Opština Kladanj Ugovor obuhvata usluge angažovanja kamiona sa dizalicom na otklanjanju posljedica od poplava Pregovarački RODAN d.o.o. Kladanj 30.6.2014. 1.180,00 Službeni glasnik BiH 56/14