ŠIMIĆ PROM d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 1: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 30.5.2012. 54.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Iznajmljivanje kamiona kipera sa vozačem na području Zeničko-dobojskog kantona Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 30.5.2012. 86.000,00 Službeni glasnik BiH 47/12
Osnovna škola Vareš u Varešu Lot 2: Prijevoz učenika OŠ Vareš u Varešu u šk. 2012/2013. g. za IX,X,XI i XII mjesec 2012. g. Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 27.8.2012. 3.549,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Osnovna škola Vareš u Varešu Lot 2: Prevoz učenika OŠ Vareš za drugo polugodište šk. 2012/2013.g. Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 31.1.2013. 13.134,00 Službeni glasnik BiH 10/13
Osnovna škola Vareš u Varešu Lot 2: Prijevoz učenika Osnovne škole Vareš u Varešu za prvo polugodište 2013 / 2014 Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 30.8.2013. 14.976,40 Službeni glasnik BiH 73/13
Osnovna škola Vareš u Varešu Lot 2: Prijevoz učenika Javne ustanove Osnovna škola Vareš u Varešu u nastavnoj 2014/2015.g. (I i II polugodi{te) Otvoreni ŠIMIĆ PROM d.o.o. Vareš 4.7.2014. 42.323,07 Službeni glasnik BiH 56/14