Računari d.o.o

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za stomatologiju Banja Luka Razvoj softvera za potrebe JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka i obuka korisnika Otvoreni Računari d.o.o Banja Luka 25.5.2012. 67.700,00 Službeni glasnik BiH 48/12
Zavod za transfuzijsku medicinu RS Usluga održavanja aplikativnog softvera za praćenje rada transfuzijske medicine Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 26.3.2013. 34.140,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Dom zdravlja Bijeljina Odražavanje aplikativnog softvera za timove porodične medicine Dr. Medic Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 28.10.2013. 28.450,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Klinički centar Banja Luka Iznajmljivanje informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Kliničkog centra Banja Luka Otvoreni Računari d.o.o Banja Luka 31.10.2014. 274.970,40 Službeni glasnik BiH 87/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS Ugovor o održavanju i administriranju informacionih sistema za materijalno finansijske poslove za 2015. godinu Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 5.3.2015. 12.400,00 SG 22/15
Dom zdravlja Banja Luka Održavanja aplikativnog softvera za timove porodične medicine de Medic i Web Medic za 2015. godinu Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 16.6.2015. 39.600,00 SG 66/15
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Iznajmljivanje informatičke opreme i informacionog sistema, te servisiranje iznajmljene i informatičke opreme koja je u vlasništvu Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Otvoreni Računari d.o.o Banja Luka 30.10.2015. 299.952,00 SG 89/15
Dom zdravlja Bijeljina Održavanje aplikativnog softvera Web medic Pregovarački Računari d.o.o Banja Luka 26.11.2015. 28.450,00 SG 99/15