Z.R. ALATNICA DURMIĆ

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 7: Hidrodinamička spojka E 370 Otvoreni Z.R. ALATNICA DURMIĆ Tuzla 29.5.2012. 2.843,52 Službeni glasnik BiH 48/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 8: Usluge oštrenja alata Otvoreni Z.R. ALATNICA DURMIĆ Tuzla 29.5.2012. 1.242,00 Službeni glasnik BiH 48/12
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: segmenti lanca i oprema za kotlove BKR 70 i BKR 50 Pregovarački Z.R. ALATNICA DURMIĆ Tuzla 13.9.2013. 154.738,03 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 26: Dijelovi za sušionik Pregovarački Z.R. ALATNICA DURMIĆ Tuzla 13.9.2013. 32.360,17 Službeni glasnik BiH 83/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Izrada elemenata kotla Pregovarački Z.R. ALATNICA DURMIĆ Tuzla 13.9.2013. 48.842,50 Službeni glasnik BiH 83/13