Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Prokresa dalekovodnih trasa na području Operativnog područja Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o. Mostar, Čapljina 29.6.2012. 82.650,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Prosjeka dalekovodnih trasa OP Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o. Mostar, Čapljina 4.7.2013. 98.835,00 Službeni glasnik BiH 55/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Prosjeka dalekovodnih trasa OP Mostar Otvoreni Dalekovod d.o.o., ECCON-INŽENJERING d.o.o. Mostar, Čapljina 4.7.2013. 45.400,00 Službeni glasnik BiH 55/13