ENGEL d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Nabavka kontaktnih manometara Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 8.5.2012. 79.975,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Brčko Distrikt BiH Lot 1: EKG aparati i kardiološka oprema Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 17.7.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Brčko Distrikt BiH Lot 2: Stomatološka oprema i uređaji - aparat za sterilizaciju Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 17.7.2012. 6.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Brčko Distrikt BiH Lot 3: Laboratorijska oprema Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 17.7.2012. 5.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Brčko Distrikt BiH Lot 4: Oftamološka oprema Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 17.7.2012. 4.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
Brčko Distrikt BiH Lot 10: Ostala medicinska oprema Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 17.7.2012. 10.000,00 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Lot 2: Servis besprekidnog napajanja sistema upravljanja bloka TE Gacko Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.8.2013. 19.995,00 Službeni glasnik BiH 73/13
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 16- Sterilizatori za suhu sterilizaciju Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 17- Autoklavi Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 19- Laboratorijski mikroskopi Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 20- Laboratorijske centrifuge Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 40- Aspiratori Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 42- Ostala medicinska oprema Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 4.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 43- Tlakomjeri Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 1.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 45- Pacijent monitor Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 46- Zidni otoskop Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 1.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 50- Medicinski ležaj na elektropogon Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 51- Aparati za fizijatriju Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 52- Dermatološki aparati Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 2.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 60- Vodena kupatila Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 3.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 61- Aspiratori Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 3.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 62- Autoklavi Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 14.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 63- Inhalatori Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 3.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 64- Aparati SUTJESKA Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 14.000,00 SG 84/15
Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Lot 66- Sterilizatori Otvoreni ENGEL d.o.o. Srbija 21.10.2015. 6.000,00 SG 84/15