EURO LAB

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Laboratorijski digestor opšte namjene Otvoreni EURO LAB Bijeljina 27.1.2011. 18.427,50 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 7: Vodeno kupatilo Otvoreni EURO LAB Bijeljina 3.2.2011. 1.673,57 Službeni glasnik BiH 5/11
Granična policija BiH Lot 7: Stereo mikroskop za pregled dokumenata sa izvorom hladnog svjetla Otvoreni EURO LAB Bijeljina 8.10.2010. 29.225,98 Službeni glasnik BiH 11/11
Dom zdravlja Cazin Nabavka centrifuge za centrifugiranje krvi i urina Konkurentski EURO LAB Bijeljina 1.3.2011. 4.757,07 Službeni glasnik BiH 20/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 96,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 4.584,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 57,51 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 34,07 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 508,80 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 458,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 3,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 189,60 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 47,20 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 8,20 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 268,00 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 45,75 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 43,85 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 525,60 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 16,58 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 60,25 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 20,70 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 263,25 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 24,20 Službeni glasnik BiH 29/11
Klinički centar Banja Luka Grupa 1.2: Hemikalije Otvoreni EURO LAB Bijeljina 11.4.2011. 2,50 Službeni glasnik BiH 29/11
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Mikrobiološke podloge Otvoreni EURO LAB Bijeljina 15.4.2011. 10.594,28 Službeni glasnik BiH 34/11