NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BIH

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Revizija elaborata tehničkog rješenja priključka HE Dabar Pregovarački NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BIH Sarajevo 26.6.2012. 19.704,00 Službeni glasnik BiH 52/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Usluge revizije elaborata tehničkog rješenja priključaka HE Ustikolina na prenosnu mrežu 110 kV Pregovarački NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BIH Sarajevo 6.9.2012. 16.380,00 Službeni glasnik BiH 72/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Revizija Elaborata tehničkog rješenja priključka VE Podveležje na prenosnu mrežu 110 kV Pregovarački NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BIH Sarajevo 28.4.2014. 14.850,55 Službeni glasnik BiH 45/14