MEDICHEM d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Nabavka medicinskog potrošnog materijala Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.6.2012. 142.000,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Reagensi i potrošni materijal trebaju biti aplikatibilni na aparate Vitros 350 ili ekvivalent Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2012. 626.737,44 Službeni glasnik BiH 54/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Reagensi i potrošni materijal trebaju biti aplikatibilni na aparate Vitros ECI Q ili ekvivalent Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 27.6.2012. 1.173.538,34 Službeni glasnik BiH 54/12
JU Kantonalna bolnica Zenica Lot 3: Oprema OCD (Ortho Clinical Diagnostic) Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.6.2012. 4.200,00 Službeni glasnik BiH 58/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Sistem za zatvorenu aspiraciju za odrasle Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2012. 96.589,35 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: Sistem za zatvorenu aspiraciju za neonatalnu i pedijatrijsku intenzivnu njegu Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2012. 269.975,75 Službeni glasnik BiH 68/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Tubusi sa micro-cuffom Pregovarački MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 16.8.2012. 80.423,20 Službeni glasnik BiH 68/12
RMC Dr. Safet Mujić, Mostar Lot 5: Reagensi za analizator Vitros 350 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 22.3.2013. 30.215,62 Službeni glasnik BiH 30/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Medicinska sredstva XII/2012 za anesteziju i fizijatriju za potrebe O.J. Centar za srce KCUS-a Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.5.2013. 4.818,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Zavod za transfuzijsku medicinu FBIH Potpuno automatizovani aparat za imunohematološke analize koji procesuira mikrokartice sa repromaterijalom Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.12.2013. 234.993,22 Službeni glasnik BiH 2/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14- Kardiovaskularni setovi Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 14.2.2014. 84.130,00 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 16-Vreće za operacioni stol Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 3.543,50 Službeni glasnik BiH 14/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 18- Hirurške maske Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 15.1.2014. 1.440,00 Službeni glasnik BiH 14/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 26: Sterilni operativni veš Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 12.2.2014. 4.264,96 Službeni glasnik BiH 33/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 19: Potrošni materijal - kese za sterilizaciju Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 13.1.2014. 4.470,00 Službeni glasnik BiH 33/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 6 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 19.800,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 23: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 7 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 3.300,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 8 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 2.220,20 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 25: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 9 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 10 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 27: Otopine za enteralnu prehranu i prateći potrošni materijal 11 Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 7.4.2014. 2.800,00 Službeni glasnik BiH 41/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 13: Univerzalni hirurški set ili ekvivalent Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2014. 12.678,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 14: Set za aneurizmu aorte abdominalis ili ekvivalent Otvoreni MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 29.4.2014. 9.849,60 Službeni glasnik BiH 52/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 3: Potrošni materijal za aparat ARCTIC SUN ili ekvivalent Ubrzani MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.6.2014. 27.264,00 Službeni glasnik BiH 56/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 11: Marker hirurški Ubrzani MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.6.2014. 263,00 Službeni glasnik BiH 56/14