JZU Ilidža

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 1: Usluge banjsko klimatskog liječenja korisnika boračko invalidske zaštite, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU Ilidža Gradačac 25.6.2012. 70.140,00 Službeni glasnik BiH 52/12
Ministarstvo za boračka pitanja TK Lot 2: Usluge banjsko klimatskog liječenja korisnika boračko invalidske zaštite, sa indikacijama i povredama kičmene moždine sa hidroterapijama, upalnog i degenerativnog reumatizma, posttraumatska i postoperativna stanja na lokomotornom aparatu, oboljenja mišića i povreda centralnog nervnog sistema Otvoreni JZU Ilidža Gradačac 25.6.2012. 70.140,00 Službeni glasnik BiH 52/12