Apical d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 3: Sigurnosni ormar za čuvanje boca za gasove Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 27.1.2011. 5.971,23 Službeni glasnik BiH 5/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9: Disolucioni aparat Erweka DT800 Pregovarački Apical d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 5.086,00 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 14: ERWEKA inhalation testers Pregovarački Apical d.o.o. Sarajevo 25.2.2011. 6.925,84 Službeni glasnik BiH 31/11
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 20: Aparat za disoluciju , Erweka DT800 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 2.3.2012. 10.772,60 Službeni glasnik BiH 29/12
Institut za mjeriteljstvo BiH Lot 9: Nabavka sistema za odvodnju toksičnih gasova iz laboratorija Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 23.4.2012. 42.088,35 Službeni glasnik BiH 31/12
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 7: Kolone HPLC 7 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 3.270,31 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 9: Kolone HPLC 9 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 1.017,94 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 11: Kolone HPLC 11 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 2.557,75 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 12: Kolone HPLC 12 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 448,76 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 15: Kolone HPLC 15 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 2.774,74 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 16: Kolone HPLC 16 Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 6.3.2013. 6.304,34 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Potrošni dijelovi za inhaler Erweka Pregovarački Apical d.o.o. Sarajevo 2.5.2013. 611,25 Službeni glasnik BiH 38/13
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Lot 1: Nabavka laboratorijskog namještaja Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 19.7.2013. 96.869,00 Službeni glasnik BiH 59/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6: Rotacioni viskometar Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 15.11.2013. 25.537,85 Službeni glasnik BiH 93/13
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 2: Laboratorijska oprema -mašina za pranje laboratorijskog posuđa Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 24.12.2013. 52.746,73 Službeni glasnik BiH 2/14
Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH Nabavka metalnog namještaja Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 17.1.2014. 16.255,65 Službeni glasnik BiH 6/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 5: Servis i validacija analitičke laboratorijske opreme Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 18.6.2014. 24.786,32 Službeni glasnik BiH 50/14
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH LOT 3: Laboratorijska oprema - Aparatura za vidljive čestice (1 kom) Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 14.11.2014. 4.700,00 Službeni glasnik BiH 96/14
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Ponovni otvoreni postupak za nabavka i isporuka automatskog viskozimetra za određivanje kinematske viskoznosti prema standardnoj metodi ASTM D 445 (ekvivalent sa standardnom metodom EN ISO 3104) Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 28.12.2014. 42.730,00 SG 06/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 6 - Standard za Denzitometar Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 3.3.2015. 1.025,00 SG 28/15
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH Lot 10 - Dodaci za aparat STERITEST-MILLIPORE: TESTOVI STERILNOSTI Otvoreni Apical d.o.o. Sarajevo 1.4.2015. 45.182,90 SG 28/15