HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabvka hidrauličnih crijeva Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 15.6.2012. 60.000,00 Službeni glasnik BiH 54/12
Željeznice RS a.d. Doboj Ugovor o kupoprodaji elektronske šinske mazalice za šinu UIC 60 sa ugradnjom Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 3.7.2013. 197.500,00 Službeni glasnik BiH 53/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 1: Hidraulična crijeva i priključci za utovarnu mehanizaciju Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 3.9.2013. 36.500,00 Službeni glasnik BiH 71/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Lot 2: Hidraulična crijeva i priključci za pomoćnu mehanizaciju Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 3.9.2013. 36.500,00 Službeni glasnik BiH 71/13
JP Željeznice FBiH Nabavka roba - Materijal za solarne mazalice Otvoreni HY-POWER-FLEXOMATIC d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Bijeljina 8.5.2015. 147.585,00 SG 39/15