FARMAVITA d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Dom zdravlja Banovići Nabavka i isporuka biohemijskog analizatora Konkurentski FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 9.2.2011. 29.610,51 Službeni glasnik BiH 5/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 1: Reagensi, deterdženti, kalibratori, potrošni materijal za aparat Hitachi 902, test trake za urin za aparat Meditorin junior II i trake za glukometar ACU-CHEK Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 31.1.2011. 1.346,20 Službeni glasnik BiH 22/11
JU Kantonalni zavod za medicinu rada Zenica Lot 9: Usluge servisiranja analizatora Hitachi 902 Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 23.2.2011. 4.379,24 Službeni glasnik BiH 22/11
Dom zdravlja Banovići Lot 10: Reagensi za biohemijski analizator Konkurentski FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 14.3.2011. 42.766,67 Službeni glasnik BiH 27/11
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Sukcesivna isporuka pena Clikstar za inzulin Lantus a za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji koriste inzulin Lantus proizvođača Sanofi Aventis Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 13.5.2011. 76.935,00 Službeni glasnik BiH 39/11
Dom zdravlja Neum Lot 1: Ugovor o nabavi Reflotron aparata sa potrošnim materijalom Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 27.7.2011. 8.708,94 Službeni glasnik BiH 65/11
Dom zdravlja Neum Lot 2: Ugovor o nabavi aparata za određivanje protrombinskog vremena Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 27.7.2011. 2.099,03 Službeni glasnik BiH 65/11
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 1: Reagensi i potrošni materijal Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012 357.757,29 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 4: Reagensi potrebni za rad na spektrofotometru Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 63.106,46 Službeni glasnik BiH 15/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Brzi test za dijagnozu PPO (prsnuća plodovih ovoja) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 6.2.2012. 16.000,00 Službeni glasnik BiH 15/12
Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH Lot 54: Lijekovi iz Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti koji se mogu koristiti na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 23.01.2012. 500.000,00 Službeni glasnik BiH 21/12
Ministarstvo pravde BiH Lot 1: Nabavka lijekova za potrebe Pritvorske jedinice Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 23.3.2012. 25.640,00 Službeni glasnik BiH 31/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Nabava reagensa za imunološki analizator cobas e 411 Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 3.5.2012. 97.517,77 Službeni glasnik BiH 36/12
Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Sukcesivna isporuka traka za mjerenja šećera u krvi za aparate proizvođača Roche za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji već koriste aparate proizvođača Roche Pregovarački FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 27.4.2012. 504.600,00 Službeni glasnik BiH 40/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 42: Paracetamol supp.120mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 1.300,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 57: Na-valproat inj. 400mg/4ml Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 20.839,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 61: Natrij valproat/valproinska kiselina film tabl.(87mg+199,80mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 185,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 62: Natrij valproat/valproinska kiselina film tabl.(145,00mg+333,00mg) Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 366,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 83: Klorpromazin tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 2.880,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 84: Klorpromazin tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 1.000,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 86: Levomepromazin tabl. 100mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 1.170,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 87: Levomepromazin tabl. 25mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 1.488,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 113: Sulpirid kaps. 50mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 2.340,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 118: Risperidon film tabl. 3mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 180,00 Službeni glasnik BiH 45/12
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 143: Fluoksetin film tabl/kaps. 20mg Otvoreni FARMAVITA d.o.o. Sarajevo 5.4.2012. 2.480,00 Službeni glasnik BiH 45/12