PROVING Inžinjering d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KS Protivpožarna oprema Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 26.1.2011. 4.610,00 Službeni glasnik BiH 5/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Usluge održavanja PPZ aparata, hidrantske mreže, vatrodojavnog sistema NOTIFIER i Stabilnog sistema za gašenje požara FM 200 Pregovarački PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 31.12.2010. 8.431,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo Pregled i ovjera projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozija Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 2010. 9.000,00 Službeni glasnik BiH 16/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica Opravka centrale INTAL stabilnog sistema CO2 za gašenje požara na agregatima u pogonu HE Jablanica, za potrebe Podružnice Hidroelektrane na Neretvi Jablanica Pregovarački PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 14.4.2011. 5.800,00 Službeni glasnik BiH 31/11
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Lot 15: Ostala zaštitna oprema Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 10.5.2011. 19.516,00 Službeni glasnik BiH 42/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 11: Redovni 6-mjesečni pregled sistema za detekciju gasa i redovni 6-mjesečni pregled i ispitivanje sistema vatrodojave Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 472,00 Službeni glasnik BiH 76/11
JU Prirodno-matematički fakultet Sarajevo Lot 12: Redovni 6-mjesečni pregled i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti unutrašnje hidrantske mreže za gašenje požara i redovan 6-mjesečni pregled, ispitivanje i servisiranje vatrogasne opreme-aparata za početno gašenje požara Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 19.9.2011. 549,90 Službeni glasnik BiH 76/11
Služba za zajedničke poslove institucija BiH Lot 4: Održavanja PPZ aparata, hidrantske mreže, vatrodojavnog sistema NOTIFIER i stabilnog sistema za gašenje požara FM 200 Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 14.9.2011. 14.103,14 Službeni glasnik BiH 78/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Kontrola, servis, punjenje i nabavka aparata za početno gašenje požara, kao i ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti opreme za hidrantsku mrežu Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 14.11.2011. 3.332,83 Službeni glasnik BiH 9/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Kakanj - Kakanj Rekonstrukcija starog sistema za gašenje požara vodom na trafou bloka 5, 137,5MVA sa novim modernijim sistemom uz osiguranje potpuno nove automatike aktiviranja i upravljanja Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 27.2.2012. 49.842,00 Službeni glasnik BiH 19/12
BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom Inženjering Sarajevo Lot 2: Protupožarna zaštita za 50 kom. K-2 kontejnera Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 24.12.2012. 10.500,00 Službeni glasnik BiH 3/13
Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Ustupanje usluga pregleda, ispitivanja ispravnosti aparata za početno gašenje požara i hidrantske mreže, te isporuka novih aparata za početno gašenje požara u objektima Kantona Sarajevo Pregovarački PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 8.8.2014. 4.192,00 Službeni glasnik BiH 68/14
BH-Gas d.o.o. Sarajevo Usluge pregleda ugrađene opreme u protueksplozivnoj izvedbi, pregled ispravnosti aparata za početno gašenje požara, mjerenja sistema uzemljenja, gromobrana, statičkog elektriciteta, trafoa i ostale ugluge definisane zakonima i propisima, te usluge obuke uposlenika Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 21.1.2015. 49.100,00 SG 06/15
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH Sukcesivno pružanje usluga periodičnog pregleda i servisa vatrodojavnih sistema u objektu Vlade Federacije BiH u Mostaru u budžetskoj 2015. i budžetskoj 2016. godini Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 30.12.2014. 6.000,00 SG 08/15
Univerzitet u Sarajevu Profesionalna tonska tehnika i prateća oprema za snimanje tona, Profesionalna tehnika i prateća oprema za filmsko, video i TV snimanje, Rasvjeta i oprema za rasvjetu, Scenska tehnika Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 15.6.2015. 71.390,00 SG 51/15
Opština Ilidža Uspostavljanje stabilnog sistema za gašenje požara pirotehnički generisanim aerosolom u prostoriji arhive u objektu Općine Ilidža Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 27.7.2015. 30.689,09 SG 64/15
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Predmet nabavke je pružanje usluga periodičnih pregleda i kontrolonog ispitivanja uređaja i opreme za zaštitu od požara i zaštitu na radu. Otvoreni PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo 11.12.2015. 140.920,00 SG 97/15