Dunav Osiguranje a.d.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JU Rehabilitacioni centar Vilina Vlas Višegrad Lot 7: Usluge osiguranja Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 14.1.2011. 10.598,85 Službeni glasnik BiH 5/11
Lutrija RS a.d. Banja Luka Nabavka usluge kolektivnog osiguranja radnika, osiguranja imovine i opreme Lutrija RS Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 23.3.2011. 10.021,07 Službeni glasnik BiH 27/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Osiguranje građevinskih objekata Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.9.2011. 14.362,25 Službeni glasnik BiH 80/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Osiguranje računarske opreme Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.9.2011. 14.175,15 Službeni glasnik BiH 80/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Osiguranje motornih vozila od rizika, kasko, autoodgovornosti i osiguranje mopeda Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.9.2011. 13.082,07 Službeni glasnik BiH 80/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 5: Osiguranje novca i pošiljaka Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.9.2011. 80.595,15 Službeni glasnik BiH 80/11
JU Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka Lot 1: Nabavka usluga osiguranja imovine i motornih vozila u JU Studentskom centru Nikola Tesla Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 15.6.2012. 5.750,78 Službeni glasnik BiH 58/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Elektro Doboj a.d. Doboj Usluga osiguranja raznih vrsta službenih vozila (putnička, teretna, specijalna i priključna) Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 8.8.2012. 90.000,00 Službeni glasnik BiH 64/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Osiguranje građevinskih objekata Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.10.2012. 4.379,65 Službeni glasnik BiH 83/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Osiguranje računarske opreme Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.10.2012. 14.186,15 Službeni glasnik BiH 83/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 4: Osiguranje motornih vozila i mopeda od autoodgovornosti i osiguranje putnika od autonezgode Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.10.2012. 4.851,28 Službeni glasnik BiH 83/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 5: Osiguranje novca i pošiljaka Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.10.2012. 21.261,93 Službeni glasnik BiH 83/12
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 2: Usluge kasko osiguranja traktora u JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.2.2013. 150.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Lot 3: Usluge osiguranja objekata i opreme u JPŠ Šume Republike Srpske a.d. Sokolac Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.2.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 22/13
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga registracije motornih vozila sa kasko osiguranjem Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 18.10.2013. 33.827,92 Službeni glasnik BiH 83/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Osiguranje novca i pošiljaka Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 25.10.2013. 155.877,12 Službeni glasnik BiH 93/13
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Osiguranje računarske opreme Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 31.12.2013. 10.936,97 Službeni glasnik BiH 6/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Osiguranje građevinski objekata Pregovarački Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 31.12.2013. 2.943,03 Službeni glasnik BiH 6/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 2: Osiguranje građevinskih objekata Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 20.1.2014. 7.128,79 Službeni glasnik BiH 10/14
Dom zdravlja Banja Luka Lot 1-Osiguranje imovine od požara i udara groma i dopunski rizik od izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cijevi na prvi rizik. Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 16.1.2014. 3.484,34 Službeni glasnik BiH 14/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 1: Kolektivno osiguranje radnika Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 14.8.2014. 56.949,48 Službeni glasnik BiH 73/14
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Lot 3: Osiguranje novca, vrijednosnica i pošiljaka Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 1.8.2014. 292.552,82 Službeni glasnik BiH 73/14
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 1- Osiguranje imovine Administrativnog centra Vlade RS Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.5.2015. 36.856,14 SG 41/15
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 2- Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika Službe za zajedničke poslove Vlade RS Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.5.2015. 3.848,15 SG 41/15
Služba za zajedničke poslove Vlade RS Lot 3- Obavezno i kasko osiguranje službenih vozila Otvoreni Dunav Osiguranje a.d. Banja Luka 4.5.2015. 3.804,66 SG 41/15