EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP BH Pošta d.o.o. - Centar pošta Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji temelja nadstrešnice Pošte 71122 (GPC) Sarajevo za potrebe Centra pošta Sarajevo Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 14.1.2011. 29.982,13 Službeni glasnik BiH 5/11
Direkcija za puteve Sarajevo Radovi na izgradnju putne dionice Buturovići Košćan od P60-P94, P101-P108, P115-P123, dužine l 759,00 m Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 14.3.2011. 305.643,46 Službeni glasnik BiH 22/11
Direkcija za puteve Sarajevo Radovi na rekonstrukciji mosta preko rijeke Miljacke u ul. Azize Šaćirbegović u Sarajevu na IV transferzali Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 18.3.2011. 316.751,80 Službeni glasnik BiH 22/11
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Održavanje gradilišta tunela Vijenac nakon raskida ugovora za izvođenje radova na tunelu Vijenac Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 3.2.2011. 30.588,20 Službeni glasnik BiH 34/11
Direkcija za puteve Sarajevo Održavanje mostova na području Kantona Sarajevo Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 21.6.2011. 849.239,41 Službeni glasnik BiH 55/11
Direkcija za puteve Sarajevo Rekonstrukcija ulice Ante Babića (od raskr. sa ulicom Safeta Hadžića do raskrsnice sa G trans. L=650m), desni kolovoz gledano iz smjera Alipašino polje - Lukavica, rekonstrukcija ulice Ante Babića (od raskr. sa ulicom Safeta Hadžićaa do raskr. sa G trans. L=640m), lijevi kolovoz gledano iz smjera Alipašino polje -Lukavica i rekonstrukcija ulice ,,G transferzala (od raskr. sa ulicom Ante Babića do raskr. sa Bulevar Mimar Sinana, L=590) Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 1.6.2011. 641.316,92 Službeni glasnik BiH 55/11
Kantonalna direkcija za ceste ZDK Lot 6: Obnova i jačanje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Dabravine-Vareš Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 12.9.2011. 110.525,00 Službeni glasnik BiH 80/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Dodatna nabavka NN osigurača i postolja za proizvodne potrebe ugovornog organa Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 20.1.2012. 27.100,60 Službeni glasnik BiH 19/12
Direkcija za puteve Sarajevo Javna nabavka radova na sanaciji Ulice Azize Šaćirbegović Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 28.3.2012. 260.745,97 Službeni glasnik BiH 25/12
Direkcija za puteve Sarajevo Lot 1: Rekonstrukcija dijela magistralnog puta R-445 dionica Semizovac-Donja Vogošća (pružni prelaz) Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 23.4.2012. 515.311,89 Službeni glasnik BiH 36/12
Direkcija za puteve Sarajevo Lot 2: Rekonstrukcija dijela magistralnog puta R-445 dionica Bosanska crkva-restoran Dijana (prolaz kroz Ilijaš) Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 23.4.2012. 387.654,04 Službeni glasnik BiH 36/12
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Rekonstrukcija parkirne platforme na Međunarodnom aerodromu Sarajevo Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 17.3.2014. 318.133,33 Službeni glasnik BiH 28/14
JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo Građevinski radovi na platformi i komercijalnom parkingu Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 9.6.2014. 163.158,60 Službeni glasnik BiH 58/14
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Sanacija i adaptacija prostora za smještaj magnetne rezonance Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Sarajevo 25.9.2014. 485.981,90 Službeni glasnik BiH 79/14
Opština Tešanj Lot 1 - Kolektor BV (dionica IV, dionica V) i rekonstrukcija odvodnje u Titovoj ulici Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Novi Grad 7.8.2015. 1.000.546,94 SG 68/15
Opština Tešanj Gradnja vodoprivrednih objekata Pregovarački EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo Novi Grad 23.11.2015. 199.890,20 SG 95/15

EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 3A: Izgradnja Sarajevske obilaznice Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo, ŽGP GP d.d. Sarajevo Sarajevo 10.7.2013. 31.467.280,62 Službeni glasnik BiH 59/13