ABB d.o.o. Zagreb

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Ormari pomoćnog napajanja i ormari zaštite za potrebe DP Centar Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.2.2011. 169.160,28 Službeni glasnik BiH 7/11
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Sarajevo Isporuka strujnih mjernih transformatora 24 kV unutrašnje montaže za potrebe OP Sarajevo Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 11.4.2011. 8.179,28 Službeni glasnik BiH 34/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Isporuka naponskih mjernih transformatora 24 kV i otpornika za sprečavanje ferorezonanse Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 3.10.2011. 9.610,95 Službeni glasnik BiH 94/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Lot 2: Isporuka, ugradnja i funkcionalna proba električnih zaštita bloka 6-215 MW u TE Tuzla Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 24.2.2012. 292.742,77 Službeni glasnik BiH 19/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Nabavka specijalističkih radova na postrojenjue 6KV i 0,4KV vezani za automatiku bloka Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 15.6.2012. 292.122,76 Službeni glasnik BiH 58/12
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Popravak numeričkog releja, jedinice polja sabirničke zaštite, REB 500 (proizvođač ABB) iz TS Sarajevo 20 Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 1.8.2012. 7.792,03 Službeni glasnik BiH 62/12
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Elektro-Hercegovina a.d. Trebinje Nabavka rezervnih dijelova za reklozere Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 3.12.2012. 15.133,95 Službeni glasnik BiH 102/12
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podružnica Termoelektrana Tuzla - Tuzla Isporuka mjernih transformatora Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 1.2.2013. 48.257,09 Službeni glasnik BiH 12/13
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Servis (revizija) prekidača tip:LTB 145D1/B proizvođača ABB u TS 400/x kV Mostar 4 Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 19.8.2013. 50.060,66 Službeni glasnik BiH 66/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Tropolni vakumski prekidači 35 kV za unutrašnju montažu Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 20.9.2013. 77.400,17 Službeni glasnik BiH 77/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Uvođenje SCADA sistema u TS 35/10 kV na području Podružnice Elektrodistibucija Tuzla Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 2.10.2013. 351.686,34 Službeni glasnik BiH 87/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nadogradnja lokalnog sistema upravljanja agregatima i postrojenjima u HE Jablanica sa proslijeđivanjem informacija u nadležene Centre upravljanja Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.1.2014. 280.907,45 Službeni glasnik BiH 4/14
MH Elektroprivreda RS, Zavisno Preduzeće Rudnik i Termoelektrana Ugljevik a.d. Ugljevik Remont generatorskog prekidača Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 12.12.2013. 497.512,30 Službeni glasnik BiH 8/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Isporuka zaštitno upravljačkog uređaja REF 541 Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 7.4.2014. 7.592,53 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka SN razvodnog 6 kV i 20 kV postrojenja zrakom izolovano, za proizvodne potrebe Ugovornog organa Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 3.7.2014. 268.349,66 Službeni glasnik BiH 54/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za mobilne trafo stanice TS 110 za ED Sarajevo i ED Tuzla Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 27.6.2014. 103.490,00 Službeni glasnik BiH 60/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo Nabavka zrakom izolovanog SN postrojenja za proizvodne potrebe Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 17.7.2014. 123.135,15 Službeni glasnik BiH 62/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Zamjena električnih zaštita bloka 3 - 110 MW u TE Tuzla Pregovarački ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 28.5.2014. 161.820,68 Službeni glasnik BiH 62/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 2: Nabavka visokonaponskih i srednjenaponskih odvodnika prenapona Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 8.9.2014. 139.675,60 Službeni glasnik BiH 75/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Tropolni vakumski prekidači 24 kV za unutrašnju montažu i numeričko upravljačko-zaštitni uređaji Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 23.9.2014. 131.486,54 Službeni glasnik BiH 79/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Lot 1: Servis prekidača 110 kV ABB Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 30.9.2014. 58397,39 Službeni glasnik BiH 85/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka LOT 2: Nabavka ormara zaštite i upravljanja za 110/x/y kV transformatorsko polje i ormara zaštite i upravljanja za DV 110kV polje za trafostanice Mostar 9, Kiseljak i Ljubuški Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 26.11.2014. 271.060,44 Službeni glasnik BiH 94/14
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka LOT 3: Nabavka ormara zaštite i upravljanja za 110/x/y kV transformatorsko polje i ormara zaštite i upravljanja za DV 110kV polje za trafostanice Sarajevo 15 i Kladanj i Terminala zaštite i upravljanja za SN ćelije Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb Hrvatska 26.11.2014. 170.123,96 Službeni glasnik BiH 94/14

ABB d.o.o. Zagreb u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje Modernizacija računarske opreme na HET 1 (hardver i softver) za potrebe SCADA sistema Otvoreni ABB d.o.o. Zagreb, KALDERA company d.o.o. Hrvatska, Laktaši 26.3.2014. 985.020,00 Službeni glasnik BiH 30/14