FARMACIJA 2011 d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Lijekovi sa bolničke liste lijekova Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 31.10.2012. 270.566,30 Službeni glasnik BiH 90/12
ZU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić, Bihać Nabavka potrošnog materijala za kirurgiju i anesteziju Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 31.10.2012. 189.071,42 Službeni glasnik BiH 90/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 9: Cefazolin, cefrtiakson i cefuroksim Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 23.11.2012. 68.220,00 Službeni glasnik BiH 98/12
Kantonalna bolnica Dr. fra Mihovil Sučić, Livno Lot 10: Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni,nervni sustav i lijekovi koji djeluju na osjetila Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 23.11.2012. 30.432,15 Službeni glasnik BiH 98/12
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 8: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina glukoze - staklena boca Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 21.2.2013. 16.375,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 13: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina (natrij hlorid+kalcij hlorid+kalij hlorid+natrij laktat) - staklena boca Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 21.2.2013. 12.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 15: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - otopina natrij hlorida i glukoze Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 21.2.2013. 6.600,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 19: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - rastvor elektrolita -otopina natrij hlorida - boca staklena Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 21.2.2013. 33.000,00 Službeni glasnik BiH 20/13
JU Opća bolnica Prim. Dr. Abdulah Nakaš Sarajevo Lot 20: Grupa B lijekova po ATC klasifikaciji - rastvor elektrolita - natrij hlorid inj.otopina 10%, bočica 50 ml Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 21.2.2013. 280,00 Službeni glasnik BiH 20/13
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 3: Nabavka ortopedskih i higijenskih pomagala i pomagala za dijabetičare Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 24.6.2013. 895.147,50 Službeni glasnik BiH 53/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 7: Magnezij sulfat inj. 400mg/10ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 1.610,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 9: Noradrenalin inj. 1mg/ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 2.910,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 10: Dopamin inj. 40mg/ml 5ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 7.300,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 19: Metotreksat tabl. 2,5m Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 1.657,50 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 22: Atrakurij inj. 50mg Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 7.876,75 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 24: Tiopental inj. 0,5g Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 2.355,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 26: Propofol inj. 10mg/2ml 20ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 76.500,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 29: Midazolam inj. 15 mg/3ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 27.280,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 30: Protamin inj. 5000 I.J./5ml Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 28.8.2013. 6.408,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 8: Kloksacilin inj. 1g Otvoreni FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 6.12.2013. 15.420,00 Službeni glasnik BiH 103/13
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 1- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 7.2.2014. 66.610,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 2- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 7.2.2014. 189.646,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 3- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 7.2.2014. 650,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 4- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 7.2.2014. 80.772,00 Službeni glasnik BiH 16/14
Zavod zdravstvenog osiguranja USK Lot 5- Nabavka i isporuka lijekova sa Liste lijekova iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Unsko-sanskom kantonu Pregovarački FARMACIJA 2011 d.o.o. Bihać 7.2.2014. 59.307,50 Službeni glasnik BiH 16/14