Kamer Commerce d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 5: Nabavka hardvera i softverskih licenci za potrebe informacionog sistema BH Telecoma Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 26.1.2011. 98.583,60 Službeni glasnik BiH 7/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Lot 1: Skeneri i monitori Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 12.1.2011. 2.971,84 Službeni glasnik BiH 9/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Nabavka notebook računara za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Konkurentski Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 28.03.2011. 29.386,32 Službeni glasnik BiH 27/11
BH Telecom d.d. Sarajevo Lot 6: Štampači Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 29.7.2011. 61.503,00 Službeni glasnik BiH 76/11
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Servisiranje mašina za pranje vozila Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 2.9.2011. 29,05 Službeni glasnik BiH 80/11
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Skeneri za potrebe sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 14.9.2012. 137.916,00 Službeni glasnik BiH 74/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Ponovni postupak - servisiranje mašina za pranje vozila Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 21.2.2013. 42,74 Službeni glasnik BiH 16/13
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Servisiranje strojeva za čišćenje podova proizvođača Karcher Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 14.1.2013. 17.000,00 Službeni glasnik BiH 30/13
JP NIO Službeni list BiH Nabavka računarske opreme Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 19.4.2013. 15.303,00 Službeni glasnik BiH 36/13
Granična policija BiH Lot 2: Nabavka informatičke opreme Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 13.6.2013. 16.212,00 Službeni glasnik BiH 49/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 2: Prenosni računari Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4.10.2013. 58.445,00 Službeni glasnik BiH 83/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Nabavka i isporuka računara- komada 100 Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 12.5.2014. 106.850,00 Službeni glasnik BiH 39/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 2: Nabavka i isporuka storage-a za DR Site Mostar Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 34.987,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 3: Nabavka i isporuka servera za blade šasiju H/8852HC1 u Središnjem uredu - komada 2 Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 30.6.2014. 49.538,00 Službeni glasnik BiH 52/14
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Lot 1: Proširenje postojećeg Storage-a Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 4.8.2014. 113.578,00 Službeni glasnik BiH 62/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS Usluge servisiranja mašina za pranje vozila Otvoreni Kamer Commerce d.o.o. Sarajevo 28.8.2014. 42,73 Službeni glasnik BiH 91/14