SYS COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
BH Telecom d.d. Sarajevo Nabavka hardvera i softverskih licenci za potrebe informacionog sistema BH Telecoma LOT 1-9 Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 9.3.2011. 787.383,00 Službeni glasnik BiH 7/11
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Obnova Microsoft Enterprise Ugovora za potrebeJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 24.10.2011. 1.896.523,32 Službeni glasnik BiH 88/11
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci usluge održavanja Microsoft licenci za JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 4.2.2013. 127.910,77 Službeni glasnik BiH 10/13
Ministarstvo finansija FBiH - Porezna uprava Federacije Nabavka Microsoft Enterprise licenci za potrebe Porezne uprave Federacije BiH na osnovu Microsoft Enterprise ugovora između Microsoft-a i Vlade Federacije BiH Pregovarački SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 21.3.2013. 33.200,00 Službeni glasnik BiH 24/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 6: Nabavka dodatnih Microsoft licenci u sklopu potpisanog Microsoft Enterprise Agreementa Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 4.11.2013. 79.572,50 Službeni glasnik BiH 95/13
BH Telecom d.d. Sarajevo Microsoft licence Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 5.11.2013. 936.776,25 Službeni glasnik BiH 100/13
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge održavanja (Software Assurance) Microsoft licenci i nabavka Microsoft licenci putem Enterprise Agreementa Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 3.4.2014. 545.161,22 Službeni glasnik BiH 36/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Nabavka Microsoft licenci i usluga tehničke podrške za Microsoft licence Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 15.8.2014. 937.974,56 Službeni glasnik BiH 71/14
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Lot 1- Nabavka dodatnih Microsoft licenci Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 18.12.2014. 303.859,47 SG 01/15
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Otkup postojećih Microsoft licenci i potpisivanje novog Enterprise Agreement-a Pregovarački SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 6.2.2015. 2.880.795,74 SG 13/15
JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih Microsoft licenci - putem True Up programa nabavke Pregovarački SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.3.2015. 122.744,49 SG 30/15
Centralna banka BiH Lot 1- Iznajmljivanje licence za exchange server Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 1.700,00 SG 97/15
Centralna banka BiH Lot 2- Iznajmljivanje licence za SQL server Otvoreni SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 2.12.2015. 51.127,37 SG 97/15

SYS COMPANY d.o.o. u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Parlament FBiH Dom naroda PFBiH Lot 3: Nabavka informatičke opreme za Dom naroda Parlamenta FBiH Otvoreni King ICT d.o.o., SYS COMPANY d.o.o. Sarajevo 13.8.2012. 8.200,00 Službeni glasnik BiH 68/12
Ministarstvo komunikacija i transporta/prometa BiH Lot 1: Nabavka Microsoft licenci kroz Enterprise Subscription ugovor i izbor ovlaštenog Microsoft prodavača na veliko (LAR-a) koji će izvršiti isporuku licenci za Vijeće ministara BiH za period od tri godine Otvoreni SYS COMPANY d.o.o., LANACO d.o.o. Banja Luka Sarajevo, Banja Luka 8.7.2013. 7.954.218,00 Službeni glasnik BiH 77/13