Keckom d.o.o. Banjaluka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Gradiška Lot 3: Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe Administrativne službe opštine Gradiška Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 23.2.2011. 39.866,23 Službeni glasnik BiH 7/11
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 17.3.2011. 29.515,10 Službeni glasnik BiH 27/11
Dom zdravlja Banja Luka Lot 4: Nabavka ambalaže za odlaganje medicinskog otpada Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 17.5.2011. 6.943,95 Službeni glasnik BiH 44/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka higijensko potrošnog materijala Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 14.11.2011. 23.313,06 Službeni glasnik BiH 100/11
Obavještajno sigurnosna agencija BiH Higijensko-potrošni materijal i pribor za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 6.12.2011. 12.536,50 Službeni glasnik BiH 102/11
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka higijensko-potrošnog materijala Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 23.12.2011. 23.313,07 Službeni glasnik BiH 5/12
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Lot 2: Sredstva za održavanje higijene Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 14.3.2012. 23.594,34 Službeni glasnik BiH 25/12
Kazneno-popravni Zavod PT Bihać Lot 1: Nabavka potrošnog materijala i materijala za čišćenje Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 10.4.2012. 30.025,66 Službeni glasnik BiH 31/12
Kantonalna bolnica Orašje Lot 2: Nabava materijala za čišćenje i održavanje županijske bolnice Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 25.5.2012. 30.508,20 Službeni glasnik BiH 52/12
Pošte Srpske a.d. Banja Luka Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 26.6.2012. 31.240,20 Službeni glasnik BiH 62/12
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK Lot 1: Nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 20.12.2012. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 1/13
Klinički centar Istočno Sarajevo, Psihijatrijska klinika u Sokocu Lot 9: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 22.1.2013. 8.671,88 Službeni glasnik BiH 12/13
Grad Banja Luka Nabavka materijala za održavanje čistoće objekta ASGBL Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 8.11.2013. 33.222,57 Službeni glasnik BiH 18/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 1: Specifikacija 1. sredstava lične i kolektivne higijene za potrebe OS BiH Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 22.5.2013. 193.865,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Ministarstvo odbrane BiH Lot 2: Specifikacija 2. sredstava lične i kolektivne higijene za potrebe OS BiH Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 22.5.2013. 127.734,20 Službeni glasnik BiH 44/13
Dom zdravlja Banja Luka Nabavka roba: materijal za čišćenje i održavanje higijene Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 12.4.2013. 37.975,41 Službeni glasnik BiH 59/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 2: Lična higijena Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 16.8.2013. 32.329,00 Službeni glasnik BiH 71/13
Ministarstvo pravde FBiH Lot 1: Nabavka sredstava za higijenu Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 23.7.2013. 360.966,83 Službeni glasnik BiH 77/13
Uprava za indirektno oporezivanje BiH Lot 1: Nabavka i isporuka higijensko potrošnog materijala Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 20.12.2013 44.169,60 Službeni glasnik BiH 2/14
Javna zdravstvena ustanova Psihijatrijska bolnica Sokolac Lot 6- Nabavka sredstava za higijenu. Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 5.2.2014. 12.070,59 Službeni glasnik BiH 16/14
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu Lot 2: sanitar, solna kiselina i sl. Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 7.4.2014. 2.878,70 Službeni glasnik BiH 34/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla Materijal za održavanje čistoće Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 13.5.2014. 32.499,76 Službeni glasnik BiH 46/14
Osnovni sud Banja Luka Lot 2: Nabavka tonera i ketridža Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 21.10.2014. 31046,60 Službeni glasnik BiH 83/14
Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK LOT 1: Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 19.12.2014. 22.000,00 Službeni glasnik BiH 101/14
JU Djeca Sarajeva Materijal za čišćenje i sredstva higijene za potrebe JU Djeca Sarajeva u 2015. godini Otvoreni Keckom d.o.o. Banjaluka Banja Luka 28.10.2014. 46.266,51 SG 15/15