Građevinski fakultet Sveučilište Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Prozor-Rama Izrada glavnog projekta kanalizacije otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u mjestu Prozor Otvoreni Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 22.3.2011. 68.500,00 Službeni glasnik BiH 7/11
Opština Prozor-Rama Izrada Glavnog projekta sanacije i rekonstrukcije vodovodne mreže i proširenja vodovodne mreže mjesta Prozor Konkurentski Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 23.2.2011. 34.500,00 Službeni glasnik BiH 18/11
Ministarstvo prometa i veza HNK Lot 1: Brojanje prometa na regionalnim cestama u HNŽ/K za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2016. Otvoreni Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 18.2.2013. 248.400,00 Službeni glasnik BiH 18/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Radovi za geofizička ispitivanja bokova i bučnice, provjeru stabilnosti brane i uzroka nastanka pukotine u C galeriji brane HE Jablanica Pregovarački Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 27.9.2013. 46.052,00 Službeni glasnik BiH 81/13

Građevinski fakultet Sveučilište Mostar u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Glavni projekat trase za dionicu Miljkovići-Rodoč-veza na M17 (cca 7,70km) i idejni projekt objekata Otvoreni INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o., GEO-MARIĆ d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 15.5.2013. 217.579,18 Službeni glasnik BiH 49/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Lot 4: Usluge izrade glavnog projekta traka za spori saobraćaj Otvoreni INTEGRA d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 18.6.2013. 32.672,50 Službeni glasnik BiH 63/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Dodatne usluge: Izrada glavnog projekta trase i idejnog projekta objekata južne obilaznice Mostara, dionica: Miljkovići-Rodoč, veza na M17 Pregovarački INTEGRA d.o.o., IGH-MOSTAR d.o.o. Mostar, GEO-MARIĆ d.o.o. Mostar, Građevinski fakultet Sveučilište Mostar, Mostar Mostar 29.1.2014. 47.391,00 Službeni glasnik BiH 16/14
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar Izrada dokumenata Interpretacija rezultata tehničkog promatranja u hidroelektranama za 2013. i 2014. godinu Otvoreni Grupa ponuđača: IGH d.o.o., Građevinski fakultet Sveučilište Mostar Mostar 27.5.2014. 74.900,00 Službeni glasnik BiH 80/14