HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu, te kurirske usluge DHL-a Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 15.5.2013. 7.490,00 Službeni glasnik BiH 40/13
Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH - FERK Poštanske usluge Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 16.9.2013. 5.019,67 Službeni glasnik BiH 73/13
Agencija za javne nabavke BiH Lot 3: Godišnja nabava poštanskih usluga za potrebe Filijale Mostar Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 9.1.2014. 427,35 Službeni glasnik BiH 6/14
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići Poštanske usluge u unutarnjem i međunarodnom prometu, te kurirske usluge DHL-a. Pregovarački HRVATSKA POŠTA d.o.o. Mostar Mostar 13.6.2014. 10.440,00 Službeni glasnik BiH 48/14