Kopex S.A. Katowice

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka opreme mehanizovanog širokočelnog kompleksa za podzemnu eksploataciju uglja Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 16.5.2013. 19.548.520,85 Službeni glasnik BiH 42/13
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i potrošnog materijala proizvođača Kopex Poljska za rad i održavanje samohodne hidraulične podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 530.451,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i pot. materijala proizvođača Eickhoff Njemačka za rad i održavanje smaohodne podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 531.336,00 Službeni glasnik BiH 30/14
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o. - Breza Nabavka rezervnih dijelova, alata i potr.materijala proizvođača Wichary poljska za rad i održavanje samohodne podgrade Pregovarački Kopex S.A. Katowice Poljska 11.4.2014. 161.574,00 Službeni glasnik BiH 30/14