Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Direkcija za civilnu avijaciju FBiH Nabavka usluga kalibraže radionavigacijskih sredstava FED CAD iz zraka za 2013. godinu Otvoreni Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 22.5.2013. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 42/13
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabava usluga održavanja nivoa obučenosti 35 kontrolora letenja sa ACS/RDR ovlaštenjem i posebnog ovlaštenja za lokaciju ATCC Beograd Pregovarački Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 8.11.2013. 78.859,07 Službeni glasnik BiH 8/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Kalibraža radionavigacijskih sredstava Agencije za pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine iz zraka Otvoreni Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 6.11.2014. 65.000,00 Službeni glasnik BiH 94/14
Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH Nabavka usluga kalibraže rutnih i prilaznih radionavigacijskih (RNAV) sredstava za potrebe BHANSA Otvoreni Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Srbija 27.7.2015. 160.000,00 SG 68/15