OLIVE BH d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj i unapređenje postojećih funkcionalnosti Sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti / tzv. komunalnih predmeta Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 28.5.2013. 38.400,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Razvoj novih i unapređenje postojećih funkcionalnosti Sistema za elektronsko podnošenje i obradu predmeta male vrijednosti/tzv. kominalnih predmeta (SOKOP-Mal) Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 30.6.2014. 49.500,00 Službeni glasnik BiH 54/14
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Nabavka usluga održavanja aplikacije putne isprave i sprint Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 26.1.2015. 66.000,00 SG 08/15
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH Usluge razvoja softvera za integraciju sa SOKOP-Mal aplikacijom Otvoreni OLIVE BH d.o.o. Sarajevo Sarajevo 11.9.2015. 40.000,00 SG 74/15