Planum d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Opština Brod Lot 1: Radovi na nasipanju lokalnih puteva u opštini Brod-istok Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 15.5.2013. 60.946,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Opština Brod Lot 2: Radovi na nasipanju lokalnih puteva u opštini Brod-zapad Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 15.5.2013. 62.928,00 Službeni glasnik BiH 44/13
Opština Brod Hitna nabvka i isporuka granulata za potrebe nasipanja ulice Jovana Dučića u Brodu Pregovarački Planum d.o.o. Teslić 29.9.2010. 5.100,00 Službeni glasnik BiH 85/14
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 2- Modernizacija puta prema zaseoku Baština i asfaltiranje dijela ulice prema naselju Kotorište, opština Kotor Varoš Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 21.9.2015. 75.025,00 SG 81/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Lot 1 - Asfaltiranje dijela ulice Brodskog bataljona i parkinga i asfaltiranje puta u MZ Gornje ?olibe, opština Brod. Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 21.9.2015. 78.099,36 SG 82/15
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS Nabavka dodatnih radova na asfaltiranju dijela ulice Brodskog bataljona u MZ Gornje Kolibe, opština Brod - 04/15-RPP Lot 1. Pregovarački Planum d.o.o. Teslić 14.11.2015. 15.419,70 SG 89/15
Opština Teslić Lot 2 - Čišćenje puteva na području MZ Pribinić i gravitirajućih mjesnih zajednica Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 25.11.2015. 30.000,00 SG 97/15
Opština Teslić Lot 3 - Čišćenje puteva na području MZ Čečava i gravitirajućih mjesnih zajednica Otvoreni Planum d.o.o. Teslić 25.11.2015. 26.000,00 SG 97/15