COMPANY-DIS

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 1: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 7.3.2013. 2.673,07 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 5: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 7.3.2013. 803,82 Službeni glasnik BiH 44/13
JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla Lot 18: Nabavka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 7.3.2013. 2.119,65 Službeni glasnik BiH 44/13
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 1.8.2013. 107.624,84 Službeni glasnik BiH 66/13
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 30.9.2013. 160.402,65 Službeni glasnik BiH 83/13
Opština Tuzla Nabavka grafičkih usluga Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 10.4.2014. 26.029,97 Službeni glasnik BiH 54/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Ponovljeni postupak za nabavku i isporuku toplih i hladnih napitaka Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 7.3.2014. 34.903,96 Službeni glasnik BiH 91/14
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Usluge štampanja i uvezivanja štampanog materijala Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 13.3.2014. 117.613,50 Službeni glasnik BiH 91/14
JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U TUZLI Lot 3- Kancelarijski potrošni materijal Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 11.3.2015. 6.927,60 SG 37/15
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 297,74 SG 72/15
Ured premijera TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 604,27 SG 72/15
Ured Vlade TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 604,27 SG 72/15
Ured za internu reviziju Vlada TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 147,02 SG 72/15
Ministarstvo finansija TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 3.353,54 SG 72/15
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 40,15 SG 72/15
Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 1.513,95 SG 72/15
Uprava za inspekcijske poslove TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 4.037,37 SG 72/15
Kantonalni sud u Tuzli Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 2.018,68 SG 72/15
Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći Tuzla Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 472,37 SG 72/15
Pravobranilaštvo TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 505,43 SG 72/15
Tužilaštvo TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 2.018,68 SG 72/15
Komisija za koncesije TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 75,57 SG 72/15
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 590,46 SG 72/15
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 2.019,39 SG 72/15
Ministarstvo pravosuđa i uprave TK Nabavka i isporuka materijala za održavanje higijene za kantonalne organe uprave, pravosudne organe i JU Osnovne i srednje škole na području TK Otvoreni COMPANY-DIS Tuzla 14.8.2015. 1.009,34 SG 72/15