ŠEHA COMPANY d.o.o.

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa u ŠG Sprečko, šumarija Banovići Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 3.7.2013. 44.820,00 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 45.216,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 19.670,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 5: Sanitarna sječa u šumariji Banovići II Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 12.8.2013. 16.761,00 Službeni glasnik BiH 68/13
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 1: Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, 70 Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 6.6.2014. 40.250,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 2: Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, 71 Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 6.6.2014. 37.980,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Lot 3: Sanitarna sječa i izrada, primicanje i izvoz šds na međustovarište, 72 Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 6.6.2014. 54.828,00 Službeni glasnik BiH 48/14
JP Šume Tuzlanskog kantona d.d. Kladanj Nabavka usluga sječe i izrade,primicanja i izvoza ŠDS na međustovarište u odjelima 66,67 GJ Turija Pregovarački ŠEHA COMPANY d.o.o. Banovići 13.5.2015. 221.370,00 SG 43/15