Geoput d.o.o. Banja Luka, Geoput d.o.o. Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Ceste FBiH d.o.o. Usluge izrade idejnog projekta izgradnje ceste Granica RH - Livno (Guber) - Glamoč - veza na planiranu autocestu Glamočani-Mliništa Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka, Geoput d.o.o. Beograd Banja Luka, Srbija 20.6.2013. 65.419,40 Službeni glasnik BiH 55/13
JP Ceste FBiH d.o.o. Izrada idejnog projekta modernizacije ceste M5, dionice Jezero - Jajce i potez Tunel Skela Otvoreni Geoput d.o.o. Banja Luka, Geoput d.o.o. Beograd Banja Luka, Srbija 20.6.2013. 65.419,40 Službeni glasnik BiH 55/13