ERINO

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka repro-materijala, elektronskih elemenata i sklopova sa radovima na otklanjanju kvarova na M-bus sistemu u zgradama kolektivnog stanovanja Otvoreni ERINO Brčko 11.7.2013. 30.000,00 Službeni glasnik BiH 57/13

ERINO u konzorciju

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Komunalno Brčko d.o.o. Nabavka i ugradnja vodomjera-radijski sistem Otvoreni ERINO, ECOINVEST Brčko, Mostar 6.11.2012. 200.000,00 Službeni glasnik BiH 6/13