Gama-Belt d.o.o. Beograd

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumeno fleksibilnih cjevovoda sa ugrađenim vulkanizerskim prirubnicima na krajevima Pregovarački Gama-Belt d.o.o. Beograd Srbija 2.7.2013. 84.600,00 Službeni glasnik BiH 57/13
MH Elektroprivreda RS, Zavisno preduzeće Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko Nabavka gumenog fleksibilnog cjevovoda za pumpne kapacitete u vodosabirnicima VSC i VSC Ubrzani ograničeni Gama-Belt d.o.o. Beograd Beograd 4.12.2014. 56.998,80 SG 01/15