EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo, ŽGP GP d.d. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Lot 3A: Izgradnja Sarajevske obilaznice Otvoreni EURO-ASFALT d.o.o Sarajevo, ŽGP GP d.d. Sarajevo Sarajevo 10.7.2013. 31.467.280,62 Službeni glasnik BiH 59/13