Završni radovi u građevinarstvu d.o.o. Sarajevo

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
Elektroprenos/Elektroprijenos BiH a.d. Banja Luka Nabavka,doprema,isporuka i ukrajanje materijala pri sanaciji dijela krova u TS Sarajevo 14 Pregovarački Završni radovi u građevinarstvu d.o.o. Sarajevo Sarajevo 23.7.2013. 9.978,60 Službeni glasnik BiH 61/13