Advokatska firmab SAJIĆ o.d. Banja Luka

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 1: Nabava usluge zastupanja za izvršenje svih potrebitih radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GS baznih stanica i pristupnih putova za iste Otvoreni Advokatska firmab SAJIĆ o.d. Banja Luka Banja Luka 11.7.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 2: Nabava usluge zastupanja za izvršenje svih potrebitih radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GS baznih stanica i pristupnih putova za iste Otvoreni Advokatska firmab SAJIĆ o.d. Banja Luka Banja Luka 11.7.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 3: Nabava usluge zastupanja za izvršenje svih potrebitih radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GS baznih stanica i pristupnih putova za iste Otvoreni Advokatska firmab SAJIĆ o.d. Banja Luka Banja Luka 11.7.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13
JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Lot 4: Nabava usluge zastupanja za izvršenje svih potrebitih radnji na pribavljanju pravomoćnog odobrenja za gradnju i uporabu objekata GS baznih stanica i pristupnih putova za iste Otvoreni Advokatska firmab SAJIĆ o.d. Banja Luka Banja Luka 11.7.2013. 40.000,00 Službeni glasnik BiH 61/13