FAAS d.o.o. Beograd, RUDNAP GROUP MINEL KOTLOGRADNJA a.d. Beogard

Broj ugovora

 

Ugovorni organ Predmet ugovora Vrsta postupka Posao dobio Mjesto dobavljača Datum zaključenja ugovora Prihvaćena cijena Objavljeno
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Reparacija mlinskih rotora mlina S 36.50 bloka 6 u TE Tuzla Otvoreni FAAS d.o.o. Beograd, RUDNAP GROUP MINEL KOTLOGRADNJA a.d. Beogard Srbija 23.7.2013. 434.194,26 Službeni glasnik BiH 61/13